Ιστορικό

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών της για επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, η Cyta είχε αποφασίσει την δραστηριοποίηση της σε αγορές του εξωτερικού και ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλες παροικίες Κυπρίων όπως η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της Cyta και της θυγατρικής της Digimed Communications Ltd στο εξωτερικό κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική λαμβάνοντας υπόψη την απελευθέρωση  της αγοράς τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο και τη σημαντική επένδυση που είχε γίνει από τη Cyta σε διεθνή δίκτυα. Αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής ήταν η απόφαση για  ίδρυση  θυγατρικών  εταιρειών της Digimed Communications Ltd στο εξωτερικό.

H Cytaglobal Hellas AE ιδρύθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2003, με την επωνυμία Cyta Hellas AE και έδρα την Αθήνα. Στις 2 Ιανουαρίου 2007, με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η εταιρεία μετονομάσθηκε σε Cytaglobal Hellas ΑΕ και εκχώρησε το δικαίωμα χρήσης του ονόματος «Cyta Hellas» σε άλλη θυγατρική εταιρεία της Cyta.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό κόμβο υψηλής τεχνολογίας, πρωτοκόλλου MPLS, όπως και εξοπλισμό SDH νέας γενιάς και συστεγάζεται σε υποστατικά της εταιρείας TI Sparkle Greece S.A., στην Αθήνα. Ο κόμβος διασυνδέεται, μέσω υποθαλάσσιου οπτικού δακτυλίου, ιδιοκτησίας της Cyta, με παρόμοιους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους στη Λευκωσία και στο Λονδίνο, ιδιοκτησίας της Cyta και της συνδεδεμένης εταιρείας Cyta UK Ltd αντίστοιχα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται, σε συνεργασία με τη Cyta και τη συνδεδεμένη εταιρεία Cyta UK Ltd, στην παροχή διεθνών νοητών μισθωμένων συνδέσεων προς παροχείς και επιχειρηματικούς πελάτες στην Ελλάδα και αλλού, ενώ, επίσης, παρέχει περιστασιακά, στη βάση μεταπώλησης και υπεκμίσθωσης, υπηρεσίες συστέγασης εξοπλισμού, τοπικούς βρόχους και άλλες τοπικές διασυνδέσεις εντός της ελλαδικής επικράτειας, μέσω συνεργατών της και άλλων υπεργολάβων.

Η εταιρεία προχώρησε επίσης στη δραστηριοποίησή της στον τομέα κέντρων φιλοξενίας εξοπλισμού (Data Centers) στις περιοχές Θεσσαλονίκης και Αττικής, με τη συμμετοχή της, μαζί με έμπειρους συνεργάτες, στο μετοχικό κεφάλαιο της υφιστάμενης εταιρείας Synapsecom Telecoms A.E.

Powered by Cyta Global